Monthly Archives: maj 2014

Lathund för explain everything!

Lathund för explain everything!

Här kommer en lathund jag gjort till mina elever och kollegor. Den visar hur du kan spara dina projekt på olika sätt, maila och lägga in på unikum för att kunna koppla ihop med målen.

Varsågod! Bara att köra! Hoppas du kan ha nytta av den.

Om du vill ha mer hjälp kring hur man använder appen i övrigt så hör gärna av er till mig.

MVH

Sofia Blom, IKT-inspiratör

sofia.blom@utb.halmstad.se

Categories: Uncategorized | Etiketter: , , , , | Lämna en kommentar

Barnen och virtualiteten

Markus Bergenord – Digitalista
Digitalistans uppdrag – Koppla samman människan och det digitala för att samspela

” Allt som finns när du föds är naturligt och vanligt det är bara en naturlig del av hur världen fungerar

Allt som uppfinns mellan du är 15-35 år är nytt och spännande och revolutionerande och du kan nog få en karriär i den.

Allt som uppfunnits efter du är 35 år är mot sakers naturliga ordning.”

Barnen på förskolan bygger, löser problem, navigerar, mäter avstånd,räknar och samspelar i Minecraft .

Man kan också se att barnen tar olika roller i och utanför Minecraft.
Att kunna länka samman flera iPads är absolut viktigast i Minecraft för att kunna dela världar.
Mycket intressanta diskussioner uppstår mellan barnen .
– Får man döda djur? Ja, vi ska ju ha grillfest!
Vi ska ha en vulkan – Då måste vi spränga,mycket! Vi ska hjälpas åt.

Barnen samarbetar utifrån problem/ uppdrag som ska lösas.

Minecraft är så mycket mer än ett spel. Många läroplansmål uppnås

Intressant är – Hur använder vi teknik? Tittar vi på vad barnen gör eller ser vi bara vad de har i händerna?
Man lyfter ofta farhågorna när det gäller teknik men sällan när det kommer till annat material.
Det handlar mycket om själva saken barnen håller på med och inte så mycket om vad barnen egentligen gör.
Vilket lärande ser vi om barnen har tillgänglighet till tekniken och kan ägna sig åt sitt lärande utan tidsbegränsning.

Eva Sorling

Categories: SETT2014 | Lämna en kommentar

Unga och Internet

20140508-091239.jpg
Nohate.se material för att arbeta i klassen med näthat.
Ofta börjar man med det ”hemska” när det gäller unga på nätet.
Viktigt att prata om vad de gör på nätet.
Fråga barn/elever om vad som är på gång.
1993 Young Montana Group berättar om vad de tror om framtiden vad gäller internet. Mycket av det de berättade stämmer överens med vad som hänt.

Alla är uppkopplade alltid.
Secondscreenbeteende – alltså man plockar upp telefon när man tittar på tv
87% use smartphone when watching tv.

20140508-091626.jpg

74% av flickor 16-25 år läser bloggar och 75% av flickor 16-25 år tittar på tv.
50% av 3-åringar är online, vad innebär det i framtiden när de barnen kommer upp i skolan,vilka krav ställs på oss ?
Vi använder internet olika beroende hur gamla vi är.
Du är inte 18 år längre!!! Vi kan inte basera hur vi möter unga utifrån hur vi hade det.
Allt som finns där när du föds blir helt naturligt i ditt liv.

20140508-092626.jpg

Utveckling sker utifrån det som har funnits hela ens liv, därifrån går man vidare för att utveckla det som redan finns.
Man kan kalla de unga för Always-on generation, eller always on-demand generation
Vana vid att allt alltid är tillgängligt/ öppet.
De sociala medierna har intagit en självklar del i våra liv. Vi vuxna måste tänka på hur vi ser på mobilen för oss är det kanske en jobbig sak medan för de unga är de viktig.
I mobilen finns mina vänner bilder mm som en trygghet.
Som vuxen behöver man inte ” hänga” på alla sociala medier men däremot bör man vara insatt i vad de står för, för att kunna möta de unga.

Många unga har säkerhetsstrategier och kunskap om risker på nätet men tar medvetet ändå risker. Däremot är de dömande om något blir utsatt och kan tycka – de får skylla sig själva för man vet ju att så ska man inte göra på nätet.

Online är Offline
Offline är Online
REALITY- worst game ever

Som vuxen – var mentalt digitalt närvarande, var insatt hur de sociala medierna fungerar.
Hela presentationen ligger på http://www.slideshare.nu/johnnylindqvist

Eva Sorling

Categories: SETT2014 | Lämna en kommentar

Framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling

Johanna Kristensson, Resurscentrum Kärnhuset

20140507-170251.jpg
Vera Nord, 12 år, på YouTube sjunger om hur det är att ha dyslexi. ”Dyslexi är bajs”

20140507-170811.jpg
Hur möter vi henne i skolan? Hur stöttar vi en elev som Vera innan hon kommit så långt att hon har misslyckats?
Att automatisera är ett stort problem för dyslektiker tex mattetabeller

Man kan tidigt se vilka barn/ elever som kommer att få stora svårigheter i åk 9, oftast redan i förskolan fram till åk 2.
Det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna har avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång.
Alternativa verktyg/digitala verktyg är en stor hjälp för dessa barn/elever så tidigt som möjligt gärna redan i förskolan och inte när eleverna redan misslyckats i sin läs- och skrivutveckling.
Många av dessa verktyg kan fler använda och ha hjälp av i sin läs- och skrivutveckling inte bara de som har svårigheter. Det är viktigt att få bort hjälpmedelsstämpeln på dessa verktyg och att se att de kan vara till gagn för alla elever på olika sätt.

Smidigheten och tillgängligheten när eleven har apparna/verktygen i sin telefon. De är alltid med i fickan.

20140507-172326.jpg
Viktigt att tänka på:
Målet får aldrig vara ”jobba med iPads”. Syfte och medvetenhet är viktigt
Behov, förutsättningar och situation styr, alla har inte samma behov.
Verktygen måste integreras i verksamheten!

Det skiljer sig mellan vilken förskola/skola barnen och eleverna går på liksom vilka pedagoger de möter. Hur kan vi få en ökad likvärdighet?
I Halmstad skapades strategier för att uppmärksamma och följa barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i ett 1-16årsperspektiv på ett likvärdigt och systematiskt sätt.

Fokus på hur vi jobbar snarare än vad vi gör! Hur gör vi och varför?
Överlämning & mottagande är ett stort utvecklingsområde. Mycket av informationen ”ramlar mellan stolarna” fokus på barnens färdigheter; knyta skor osv istället för fokus på starka sidor.

Johannas presentation ligger på http://logopedeniskolan.blogspot.com

Anette Klarén

Categories: Uncategorized | Lämna en kommentar

Geocaching – en (skatt)jakt på lärande

Christina Sikström IKT-pedagog
Christina anser att geocaching är:
Nyfikenhet, engagemang, kreativitet, kommunikation, samarbete, aktivt lärande.

Hur gör man rent praktiskt?
Du behöver en viss utrustning:
GPS/smartphone/iPad
Penna bläck- och blyerts (för att logga på plats)
Kläder/skor efter cacheterräng
Extra batterier
Ficklampa
Matsäck/vatten

Geocaching handlar lite om hemlighet man ska inte avslöja för andra. De som inte geocachar kallar Christina för ”mugglare”

Vad hittar man?
En vanlig cache kan vara en plastlåda, filmburk, något som är hembyggt, en mutter…

Olika cachetyper:
Traditional – den vanligaste, en plastburk tex
Mystery – kluring något som ska lösas
Webcamera –
Multicache
Earth cache – landmärke som man ska fota sig själv med
Virtual

Det finns olika stora cache; nano – som huvudet på en skruv, micro -filmburksstorlek, small – mindre matlåda, regular – big packburk, Large – större cache

Vad finns i? Alltid en loggbok och ibland ett uppdrag. Det kan vara en travelcache något som ska flyttas.
Hur gör man när man loggar. Man måste logga både analogt och digitalt med datum och namn.

Skapa ett konto på Geocaching.com man behöver inte premiumkonto går lika bra med ett kostnadsfritt konto. Ha alltid ett eget konto och ett för klassen eller gruppen, eftersom du bara kan fånga en cache en gång.

Varför?
Lpfö98 – vi ska jobba m multimediateknik
Lgr11 eleverna ska använda modern teknik olika sätt att använda digital teknik.
Nyfikenhet, kreativitet, självförtroende, intresse, engagemang, utmaning står även med i läroplanerna.
I Sv står det kommunicera i tal och skrift, olika mottagare, anpassa språket, källor, söka information
Eng: skriva beskrivningar på engelska.
Idh: rörelse, ute, klättring, naturupplevelser
Ma: formulera och lösa problem, vart ska vi, hur tar vi oss dit, tidtabeller, göra olika beräkningar, vad är koordinater, hur fungerar ett koordinatsystem
NO: CITO – cache in trash out, miljömedvetenhet,
”Milo och miljön” en bok som man kan arbeta med i de lägre åldrarna.

Autism/ADHD
Viktigt att tänka på:
Tydliggöra aktiviteten
Konkretisera
Rekar innan

Ta en beskrivande text och förenkla den, gärna i punktform.
Du kan också skriva beskrivningen i punktform och lägga till bild på stigen, stenen osv för att visualisera de olika stegen i beskrivningen.
Allt för att barnen/eleverna ska klara av att lösa uppdraget utan pedagoghjälp.

Geobloggen.com
Geocaching.com

Det finns idag lika många geocachare som fotbollsspelare!

Anette Klarén

Categories: Lgr11, Lpfö98, SETT2014 | Lämna en kommentar

SKA inte bör – systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Catharina Schill och Henrik Salling från Stångby, Lunds kommun.
Det livslånga lärandet – inte bara barnen som ska uppleva, lära utan även de vuxna.

Ledord:
Barnsyn
Dokumentation
Reflektion

Arbetar utifrån Årsklockan

20140507-112908.jpg

Cirkulärt tänkande
– Mål – Planerande – Resultat – Analys – Nya insatser – Mål –

Mål (samsyn, definierat), planerande (insatser, hur, vad varför), resultat (dokumentation, metodval), analys (utifrån mål, insatser & resultat), nya insatser (för att utveckla arbetet)

Får barnen för många val? ( som när vi går till banken och ska starta ett sparande; aktier, fonder mm?)
När har de möjlighet till riktigt inflytande och delaktighet?

Forskning och beprövad erfarenhet
Innehåll
Processser
Metoder

Miljöer och lokaler kan se olika ut det är inte så viktigt. Engagemanget från pedagogerna är viktigast; att få vara delaktig och ha möjlighet att påverka, vara en del i utvecklingen.

Något de sätter stor vikt vid är:
Lära av varandra
Lyfta de kompetenser som finns (spjutspetsar)
Ett organisatoriskt ledarskap

Digitalt system för att dokumentera både på individnivå och gruppnivå samt kommunikation och samarbete.

20140507-115043.jpg

Ursäkta dålig bildkvalité kommer förhoppningsvis bättre inom kort.

Anette Klarén

Categories: SETT2014 | Lämna en kommentar

Konsten att LEDA i nuet – tvärtom-ledarskap

Dennis Westerberg
Slutsats: Tidigare har ledaraskap handlat om yttre skeenden.
Framöver kommer ledarskap att prioritera det som sker på inre sidan, på insidan av hjärnan.
Arbetsglädje! Gör det du älskar och älska det du gör.
Vad är sant? Vad är verkligheten? Modeller är inte verkligheten.
Vi lever i ett ständigt pågående NU. Det påverkar allt i livet.
Värdet på kunskap börjar närma sig noll – eftersom det finns överallt. Just in time knowledge ökar däremot i värde eftersom efterfrågan på vad behövs NU.
”Somliga människor ser bara sol fast det är fullt med moln på himlen medan andra ser bara moln trots soligt väder”. Stress sitter på insidan av skallen! Stress är inget annat än ett rörigt sinne! Vad är rörigt sinne? Många tankar, hela tiden. Vad är tankar? Lyssna på din inre röst – är den hård? BYT! lägg in lite helium på den, byt färg på den. Tankar kommer på två sätt antingen som bilder eller inre dialog.
Modell:
-De tre principerna
(Sydney Banks)
1. Sinne
2. Medvetande
3. Tanke

Visdom/insikt
– ”Det enda sättet att uppleva världen är genom våra tankar.”
– ”Inget annat än våra tankar existerar för oss.”
– ”Det är bara… En tanke

Felaktig modell:
DE gör det mot mig!
Felaktig slutsats:
Eftersom de gör det mot mig!
…är det inget som jag kan göra
Allt jag kan göra är att genomlida det att stå ut

Korrekt modell:
JAG gör det mot mig
Korrekt slutsats:
Jag är producent!
Jag kan påverka det
Allt jag kan göra är att genomföra det.

Du befinner dig alltid endast en tanke ifrån lycka, harmoni & välbefinnande.
Oberoende av yttre omständigheter.

Anette Klarén

Categories: SETT2014 | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.

Pedagog Halmstad

En sajt för och av pedagoger som vill leva och verka i en dela-kultur

stoneydaze

Stefans tankar kring IKT

NOTEMA

NO, TEknik och MAtematik - IKT, kreativitet och lust att lära

Utvecklande skola

En skola där både ELEVER, LÄRARE och REKTOR ständigt utvecklas och lär nytt!

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: